งานซ่อมแซมถนนโรงงานอุตสาหกรรม

21 มิ.ย. 64

งานซ่อมแซมถนนแตกร้าวและทรุด ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะพื้นผิวถนนแตกร้าวและทรุดเนื่องจากมีรถบรรทุกวิ่งผ่านเป็นประจำ

จึงใช้คอนกรีตมวลเบาเทลงบนพื้นผิวดินและทรายก่อน  แล้วจึงเททับผิวด้านบนด้วยคอนกรีต  เพื่อช่วยลดปัญหาถนนแตกร้าวและทรุดอีก

ในอนาคต

 

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : 02 559 2318-21, 086 320 2414
Fax. : 02 559 2322
E-mail : sales@kblocktechnology.com
สนใจโทร
02 559 2318