“ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี ที่บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี ผลิตบล็อกมวลเบา โดยเริ่มต้นจากโรงงานผลิตบล็อคมวลเบาต้นแบบขนาดเล็ก และขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่การผลิตคอนกรีตมวลเบารูปแบบต่าง ๆ ”

เค บล็อค เทคโนโลยีพบว่าหากมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการผลิตและใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม และรวมถึงสูตรในการผลิตคอนกรีตบล็อกมวลเบาที่ดี จะทำให้การผลิตเป็นเรื่องง่าย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต และมีตลาดที่มีความจำเพาะเจาะจงและก่อให้เกิดกำไรทีดีอย่างคาดไม่ถึง

เค บล็อค เทคโนโลยี มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงแรกจะมุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์บล็อกมวลเบา แต่ในปัจจุบัน เค บล็อค เทคโนโลยียังได้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตให้กับ ผู้ที่สนใจในการผลิตคอนกรีตมวลเบาอีกด้วยจากประสบการณ์ในการทำโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบาทำให้ เค บล็อค สามารถให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ไปจนถึงสูตรการผลิต รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ นำผลิตภัณฑ์ไปใช้งาน

เค บล็อค เทคโนโลยี มีการวิจัยและพัฒนาคอนกรีตมวลเบามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยนักวิจัย ภายในองค์กรและรวมไปถึงมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายในประเทศอีกด้วยและด้วยมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาและสามารถนำเอาคอนกรีตมวลเบาการประยุกต์ใช้งานได้ในหลายรูปแบบการ พัฒนาอุปกรณ์ในการผลิต และรวมไปถึงวัตถุดิบ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้ในตลาด

K Block Customers: world map

Europe

กรีซ

America

โคลัมเบียร์

Middle East

อิรัก
บรูไน

Asia

ไทย ลาว
พม่า เวียดนาม
ฟิลิปินส์ มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

Australia

ออสเตรเลีย

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : 02 559 2318-21, 086 320 2414
Fax. : 02 559 2322
E-mail : sales@kblocktechnology.com
สนใจโทร
02 559 2318