งานซ่อมแซมถนนโรงงานอุตสาหกรรม

21 Jun 21

งานซ่อมแซมถนนแตกร้าวและทรุด ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะพื้นผิวถนนแตกร้าวและทรุดเนื่องจากมีรถบรรทุกวิ่งผ่านเป็นประจำ

จึงใช้คอนกรีตมวลเบาเทลงบนพื้นผิวดินและทรายก่อน  แล้วจึงเททับผิวด้านบนด้วยคอนกรีต  เพื่อช่วยลดปัญหาถนนแตกร้าวและทรุดอีก

ในอนาคต

K Block Technology Co.,Ltd.

1583 Soi Ladprao 94 Ladprao Rd., Wangthonglang Bangkok 10310
Tel. : +662-559-2318-21, +6686-320-2414
Fax. : +662 559 2322
E-mail : sales@kblocktechnology.com
Tel
02 559 2318