การผลิตบล็อกมวลเบาที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน

12 เม.ย. 65

                   

ผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่ปรากฎชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำจึงเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่จะช่วยได้

เค บล็อค เราได้พัฒนาการออกแบบส่วนผสมสำหรับคอนกรีตมวลเบาที่ใช้วัสดุรีไซเคิลมากถึง 90%  ในขณะที่ยังคงตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าทั้งด้านการประหยัดพลังงานและสมรรถภาพทางกาย(เช่นความแข็งแรง)

ในภาพคือบล็อกน้ำหนักเบา เพียง 6 กก. ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล 75 % และในการผลิตไม่ต้องใช้การอบไอน้ำหรือการบ่มด้วยความร้อน

ใช้วีการบ่มด้วยวิธีตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่โล่งกลางแดด

บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด

1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Tel. : 02 559 2318-21, 086 320 2414
Fax. : 02 559 2322
E-mail : sales@kblocktechnology.com
สนใจโทร
02 559 2318